معاونت فرهنگی


سرپرست معاونت فرهنگی و مدیر فن آوری اطلاعات: حجت الاسلام مصطفی حریزاوی

مدیر فرهنگی دانشگاه: حجت الاسلام حسینی

 

کارشناس فن آوری اطلاعات(تایپ و تکثیر): مالک سلامات

کارشناس سرباز فرهنگی : مهدی پشم فروش